look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest otwarta, co oznacza, że do udziału w projekcie może zgłosić się każda osoba spełniająca wymagania formalne. 

Uczestniczkami/uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby młode w wieku 15-29 lat
 • osoby z woj. mazowieckiego
 • osoby odchodzące z rolnictwa lub
 • osoby "ubogie pracujące" lub
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub
 • osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

W szczególności zapraszamy: 

 • byłych Uczestników Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim
 • osoby zamieszkujące następujące miasta: Ostrołękę, Radom, Ostrów Mazowiecką, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc
 • kobiety.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do biura projektu, niezbędnych dokumentów, na które składają się:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności do projektu.
 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Nabór będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji.