look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Rozeznanie rynku na doradztwo zawodowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Aktywna młodzież!” nr POWR.01.02.01-14-0015/19 na terenie województwa mazowieckiego Plusk Polska sp. z o. o. sp. k. planuje zrealizować Identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działań (IPD) dla 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w planowanym terminie: styczeń - maj 2020 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji wsparcia PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego oraz do składania ofert.