Rozeznanie rynku na szkolenie Konserwator z uprawnieniami SEP do 1kV

Rozeznanie rynku na szkolenie Konserwator z uprawnieniami SEP do 1kV

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Aktywna młodzież!” nr POWR.01.02.01-14-0015/19 na terenie województwa mazowieckiego Plusk Polska sp. z o. o. sp. k. planuje w ramach realizacji zadania:

  • Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia

przeprowadzić:

  • Szkolenie zawodowe z zakresu tematu Konserwator z uprawnieniami SEP do 1kV dla 10 Uczestniczek/Uczestników Projektu, w planowanym terminie: sierpień - wrzesień 2020 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji wsparcia PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.