look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Dokumenty rekrutacyjne

Warunkiem zgłoszenia Kandydatki/Kandydata do udziału w Projektcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz wypełnienie, podpisanie i złożenie w biurze projektu dokumentów rekrutacyjnych:

  1. Formularza zgłoszeniowego;
  2. Oświadczenia o przynależności do grupy docelowej;
  3. Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy;
  4. Oświadczenia osoby odchodzącej z rolnictwa i jej rodziny - jesli dotyczy;
  5. Oświadczenia o dochodzie na osobę w rodzinie;
  6. Zaświadczenia o zatrudnieniu - jeśli dotyczy;
  7. Urzędowego zaświadczenia (odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczajacy stan zdrowia) - dotyczy osób z niepełnosprawnościami.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej oraz są dostępne w biurze projektu.