Aktualności

Rozpoczęcie projektu

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że dnia 01.11.2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywna młodzież!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.