Rozeznanie rynku na pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Aktywna młodzież!” nr POWR.01.02.01-14-0015/19 na terenie województwa mazowieckiego Plusk Polska sp. z o. o. sp. k. planuje zrealizować Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w planowanym terminie: styczeń – grudzień 2020 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji wsparcia PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego oraz do składania ofert.