Rozeznanie rynku na catering

Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją projektu „Aktywna młodzież!” nr POWR.01.02.01-14-0015/19 na terenie województwa mazowieckiego Plusk Polska sp. z o. o. sp. k. planuje organizację szkoleń zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy dla maksymalnie 60 Uczestniczek/Uczestników Projektu. W ramach realizowanych szkoleń dla Uczestniczek/Uczestników Projektu został przewidziany catering.

 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji wsparcia Plusk Polska sp. z o. o. sp. k.  dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego oraz do składania ofert.