Rozeznanie rynku na szkolenie Specjalista ds. obsługi klienta wraz z egzaminem ECCC lub równoważnym

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywna młodzież!” nr POWR.01.02.01-14-0015/19 na terenie województwa mazowieckiego Plusk Polska sp. z o. o. sp. k. planuje w ramach realizacji zadania:

 

  • Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia

 

przeprowadzić:

 

  • Szkolenie zawodowe z zakresu tematu Specjalista ds. obsługi klienta wraz z egzaminem ECCC lub równoważnym” dla 10 Uczestniczek/Uczestników Projektu, w planowanym terminie: czerwiec - lipiec 2020 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji wsparcia PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.