Rozeznanie rynku na wynajem sal

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Aktywna młodzież!” nr POWR.01.02.01-14-0015/19 na terenie województwa mazowieckiego Plusk Polska sp. z o. o. sp. k. planuje zrealizować:

  • Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych oraz opracowanie IPD dla 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w planowanym terminie: styczeń – maj 2020 r. 
    z możliwością przesunięcia okresu realizacji,
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w planowanym terminie: styczeń - grudzień 2020 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji wsparcia PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego oraz do składania ofert.